ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ

Από τα αριστερά, ο Δκτής ΕΜΥ Υπτχος (Ι) Δημήτριος Σιδερίδης, ο Δντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου Δρ. Κλεάνθης Νικολαΐδης και ο Δντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ ο κ. Nir Stav

Την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, υπογράφηκε στην Κύπρο, το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) μεταξύ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου (ΤΜΚ) και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (IMS). Η υπογραφή του μνημονίου έγινε από τους τρεις Διευθυντές των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Σιδερίδη (ΕΜΥ), Δρ. Κλεάνθη Νικολαΐδη (ΤΜΚ) και κ. Nir Stav (IMS), παρουσία του Κύπριου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Πρέσβεων της Ελλάδας και του Ισραήλ στην Κύπρο. Το εν λόγω MoU συνομολογήθηκε στο πλαίσιο της κοινής διακήρυξης της 23ης Δεκεμβρίου 2018 για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου & Ισραήλ, στην Beersheba του Ισραήλ, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των τότε Πρωθυπουργών Ελλάδας & Ισραήλ.

Με την υπογραφή του θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και οι υποδομές των τριών Υπηρεσιών, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης καιρού και προγνώσεων βραχέως χρόνου (now casting), με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προγνωστικών προϊόντων καιρού και την καλύτερη κατανόηση του κλίματος της ανατολικής Μεσογείου σε όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας των χωρών.

Επιπλέον, η συνεργασία θα επεκταθεί σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη-συντήρηση βάσεων δεδομένων και την ασφάλεια δικτύων, την εκπαίδευση προσωπικού, καθώς στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων αριθμητικής πρόγνωσης καιρού για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών μέσω συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης-παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι η τριμερής συνεργασία έχει ήδη ξεκινήσει με επιτυχία από το φθινόπωρο του 2021, με την έναρξη της ονοματοδοσίας των συστημάτων που αναμένεται να προκαλέσουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικτύου Μετεωρολογικών Υπηρεσιών EUMETNET.

Όπως τόνισε ο Δκτής ΕΜΥ Υπτχος (Ι) Δημήτριος Σιδερίδης στον χαιρετισμό του, «Ζούμε στην ίδια γειτονιά και στηριζόμαστε στις σχέσεις καλής γειτονίας και αυτό το Μνημόνιο αποτελεί εφαλτήριο ώστε να γίνουμε μία ομάδα, ενισχύοντας και εξερευνώντας υπάρχοντες αλλά και νέους τομείς συνεργασίας»