ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 260520Z 00000KT 9999 FEW025 23/17 Q1010 RMK FEW080 SCT180=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 260500Z 2606/2706 35012KT 9999 FEW025 BKN070 TEMPO 2608/2615 VRB05KT PROB30 TEMPO 2610/2706 5000 RA FEW018TCU BKN030 PROB30 TEMPO 2620/2706 4000 TSRA FEW018CB BKN020=