ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 181850Z 34018G28KT 8000 -TSRA FEW018CB BKN025 BKN070 21/14 Q1014 RMK CB OVER STATION,CB W 10KM=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 181700Z 1818/1918 VRB05KT 9999 SCT020 BKN070 BECMG 1819/1821 01012G25KT TEMPO 1900/1915 01015G28KT PROB40 TEMPO 1818/1909 5000 RA FEW010 FEW018TCU BKN020 PROB40 TEMPO 1818/1906 4000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020 OVC070=