ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 122020Z 32006KT 9999 FEW025 28/11 Q1011 RMK FEW080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 121700Z 1218/1318 VRB05KT 9999 FEW025 TEMPO 1221/1315 FEW025 SCT070 BECMG 1306/1308 34010KT BECMG 1310/1312 19012KT BECMG 1316/1318 VRB05KT=