ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGEL 031850Z AUTO 18011KT //// // ////// 17/12 Q1008 RE//=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 031700Z 0318/0418 18012KT 9999 FEW025 SCT070 TEMPO 0318/0418 5000 RA FEW018TCU BKN025 BKN070 PROB30 TEMPO 0318/0412 3000 TSRA SCT012 FEW018CB BKN020 OVC070 TEMPO 0318/0324 18015G25KT BECMG 0413/0415 VRB05KT=