ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGTG 181950Z 35010KT 7000 TSRA FEW018CB SCT030TCU OVC070 17/16 Q1019 RMK CB OVER STATION=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTG 182000Z 1821/1906 04014G24KT 9999 SCT020 BKN070 TEMPO 1821/1906 5000 RA BKN020 BKN070 TEMPO 1821/1906 3000 TSRA FEW015CB BKN020 BKN070=