ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGST 230200Z 2303/2312 31025G35KT 9999 FEW018TCU SCT025 BECMG 2304/2306 31016G28KT PROB30 TEMPO 2303/2312 5000 RA FEW010 FEW018TCU BKN020 BKN070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 230100Z 07005KT 9000 OVC011 04/03 Q1036 NOSIG=