ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGST 040800Z 0409/0418 17014KT 9999 FEW018 SCT025 BKN070 PROB40 TEMPO 0409/0418 5000 RA FEW018TCU BKN025 BKN070 PROB30 TEMPO 0414/0418 3000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020 OVC070 TEMPO 0409/0415 18016G26KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 041030Z 29013KT 9999 BKN023 BKN130 11/07 Q1000 TEMPO30020G35KT 4000 SHRA BKN020CB=