ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGST 270500Z 2706/2715 32018KT 9999 SCT020 SCT070 PROB30 TEMPO 2706/2712 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN070 TEMPO 2706/2712 32020G30KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 270500Z AUTO VRB02KT 9999 FEW027 BKN072 OVC082 14/11Q1018 TEMPO SCT030TCU=