ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ και ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

Ο καθορισμός των κατηγοριών των καιρικών φαινομένων και η επιλογή των συγκεκριμένων περιπτώσεων σε κάθε κατηγορία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τελευταίο Κλιματικό Δελτίο

Ο Ιούλιος χαρακτηρίστηκε από δύο επεισόδια πολύ υψηλών τιμών θερμοκρασίας-καύσωνα. Το πρώτο στην αρχή του μήνα ενώ το δεύτερο στο τέλος που συνεχίστηκε με υψηλότερες τιμές και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.
Μόνο το διάστημα 17-27/7 λόγω της επικράτησης ισχυρού μελτεμιού οι συνθήκες ήταν αρκετά καλύτερες.
Επίσης στη νότια ηπειρωτική χώρα αλλά και σε ολόκληρη τη νησιωτική δεν καταγράφηκε υετός...

Κλιματικό Δελτίο Ιουλίου 2021

Περισσότερα Κλιματικά Δελτία

Διαθέσιμα Κλιματικά Δελτία μέσω της Ιστοσελίδας από Ιανουάριο του 2016