Μετεωρολογική Υποστήριξη Αγώνων

Κλιματικά Δεδομένα Περιοχής Αγώνα τρέχουσας περιόδου

Μέση Θερμοκρασία (oC) 20.5
Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία (oC) 24.2
Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία (oC) 15.8
Μέση Σχετική Υγρασία (%) 64.4
Αριθμός Ημερών Καταιγίδας (μέρες) 2.0
Αριθμός Ημερών Βροχής (μέρες) 4.5
Ύψος Υετού 10ήμερου (mm) 18.6
Μέση Ταχύτητα Ανέμου (knots) 8.4
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου Δ

ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ

Ρόδος - Σύμη Ρόδος Λιμάνι Τήλος-Σύμη