Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας 23 Μαρτίου 2022

"Έγκαιρη Προειδοποίηση - Έγκαιρη Δράση"

Τα ακραία καιρικά, κλιματικά και υδρολογικά φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά και έντονα σε πολλά μέρη του κόσμου, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι από εμάς εκτιθέμεθα όλο και πιο πολύ σε κλιμακούμενους κινδύνους, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της γενικότερης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Οι απλές προγνώσεις καιρού δεν είναι πλέον αρκετές ενώ αντίθετα προγνώσεις που θα ενημερώνουν ταυτόχρονα και για τις επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει ο καιρός, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών και του βιοπορισμού τους. Ωστόσο, ένας στους τρεις ανθρώπους εξακολουθεί να μην καλύπτεται επαρκώς από τα υπάρχοντα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών, των αρχών διαχείρισης καταστροφών και των αναπτυξιακών φορέων είναι θεμελιώδης για την καλύτερη πρόληψη, προετοιμασία και ανταπόκριση.

Η πανδημία του COVID-19 έχει περιπλέξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και έχει αποδυναμώσει τους μηχανισμούς αντιμετώπισης. Έχει επίσης σηματοδοτήσει την ανάγκη να υιοθετήσουμε μια διασυνοριακή προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων, με σκοπό την πρόοδο ως προς τους παγκόσμιους στόχους που αφορούν στις δράσεις για το κλίμα, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έγκαιρη προετοιμασία και η δυνατότητα δράσης τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος, μπορεί να σώσει πολλές ζωές και να προστατέψει το βιοπορισμό των κοινωνιών, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Γι΄ αυτό, η 23η Μαρτίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας έχει ως θέμα

«Έγκαιρη Προειδοποίηση - Έγκαιρη Δράση»

υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία των Υδρομετεωρολογικών και Κλιματικών Πληροφοριών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών.

WMO

World Meteorological Day 2022