Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΜΠΟΥΤ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ