Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΣΙΔΡΑ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ