Εικόνα Radar: 06.06.2019 17:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-15 23:45