Εικόνα Radar: 06.08.2022 11:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2022-08-07 11:00