Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών Ανώτερης Ατμόσφαιρας της ΕΜΥ

α/α WMO Θέση Έτη
1 716 Ελληνικό 56-2004
2 754 Ηράκλειο 72-2004
3 622 Μακεδονία(Μικρα) 58-2004