Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών Ανώτερης Ατμόσφαιρας της ΕΜΥ

α/α WMO Θέση Έτη
1 716 Ελληνικό 56-
2 754 Ηράκλειο 72-
3 622 Μακεδονία(Μικρα) 58-