ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΥ-ΕΚΠΑ

Στις 15 Μαΐου 2020 η ΕΜΥ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά την συνεργασία της ΕΜΥ με την Ομάδα Κοσμικής Ακτινοβολίας του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, εκ μέρους τη ΕΜΥ, ο Διοικητής της Ταξίαρχος (ΜΤ) Αθανάσιος Γατόπουλος και, εκ μέρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ.

Το αντικείμενο της συνεργασίας αφορά στην παρακολούθηση των φαινομένων του Διαστημικού Καιρού και στην πρόβλεψη των επικίνδυνων συνεπειών του στις ανθρώπινες δραστηριότητες.