ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:03/12/21 10:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 557 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021/1000 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 03-12-21/03 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ 1000 ΣΤΗΝ
ΚΟΡΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΝΟΤΙΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1004 ΣΤΟ ΜΠΟΥΤ ΣΤΙΣ 03/15 UTC. ΥΨΗΛΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ 1021 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 23.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΑΠΟ 03/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΑΠΟ 03/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ 03/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο