ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Commander's welcome (in greek)

Χαιρετισμός Διοικητή ΕΜΥ

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. H επαφή μας με το κοινό είναι ιδιαίτερα σημαντική, γι' αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία και την εκπαίδευση της ΕΜΥ, αλλά και πρόσβαση σε πλήθος μετεωρολογικών προϊόντων, με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

Η ΕΜΥ, βάσει του θεσμικού της πλαισίου, είναι ο επίσημος αρμόδιος φορέας της πολιτείας για τη μετεωρολογική υποστήριξη της χώρας στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Κοινωνικού Συνόλου από τα καιρικά φαινόμενα.

Συνεχής και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Υπηρεσίας, προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της, είναι η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αξιοπιστίας όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει αφενός την αδιάλειπτη επιχειρησιακή της λειτουργία καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, αφετέρου την σταθερή προσήλωσή της στις ακόλουθες αρχές:

 • Συστηματική παρακολούθηση των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων και εξασφάλιση της εφαρμογής τους εντός της υπηρεσίας
 • Επισταμένη μελέτη και επιστημονική έρευνα των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και των φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα σε συνεργασία με τους Εθνικούς φορείς έρευνας
 • Συνεχής συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς για την παραμετροποίηση, εκτέλεση και χρήση προϊόντων ατμοσφαιρικών μοντέλων
 • Στελέχωση με άρτια καταρτισμένο προσωπικό και συνεχής στοχευμένη επιμόρφωσή του
 • Διαρκής εκσυγχρονισμός και επέκταση της απαιτούμενης υποδομής του εθνικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών
 • Συντήρηση και διακρίβωση του εξοπλισμού ανίχνευσης και καταγραφής των μετεωρολογικών παραμέτρων
 • Ανάπτυξη λογισμικού που να ικανοποιεί τις λειτουργικές μας ανάγκες
 • Διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Βελτιστοποίηση της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης των επιχειρησιακών φορέων
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 και όλων των θεσμικών κειμένων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Έχουμε την πεποίθηση, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στην αποστολή μας, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους τους οποίους επενδύει η Πολιτεία.

  Ταξίαρχος (ΜΤ) Κωνσταντίνος Μαρούσος