ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Sunshine Duration and Evaporation Data

Tripoli (Tripoli) Longitude (Lon): 22.4 Latitude (Lat): 37.52 Altitude (Alt): 653m

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Mean Monthly Sunshine hours 127.8 131.7 176.2 210.4 262.9 318.9 325.6 306.7 257.0 197.2 141.0 116.7
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Monthly Average Evaporation 20.1 28.7 60.3 86.4 127.8 182.1 197.5 174.3 119.9 77.3 40.8 27.1