ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 281120Z 21009KT 170V240 CAVOK 32/13 Q1010 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 281130Z 04006KT 340V080 9999 BKN046 19/08 Q1022 NOSIG=