ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 090750Z VRB02KT 9999 FEW030 15/07 Q1017 RMK SCT180 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 090700Z 25007KT 220V280 CAVOK 02/01 Q1007 NOSIG=