ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGEL 050320Z 32009G19KT 9999 BKN025 OVC070 06/02 Q1010=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGEL 042300Z 0500/0524 33012KT 9999 BKN025 OVC070 BECMG 0505/0507 34016G26KT PROB40 TEMPO 0500/0524 5000 RA SCT015 FEW018TCU BKN025 OVC070 PROB30 TEMPO 0506/0520 3000 TSRA FEW012 FEW018CB BKN020 OVC060 PROB40 TEMPO 0508/0524 4000 SNRA SCT010 BKN025 OVC070 PROB30 0510/0518 3000 SN BKN010 OVC060=