ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 150200Z AUTO VRB01KT //// // ////// 12/12 Q1017 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EPWA 150200Z 05006KT 6000 OVC003 05/04 Q1015 BECMG 5000 BR=