ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGST 291600Z 29011KT 9999 FEW025 25/19 Q1014 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LKPR 291630Z 27005KT CAVOK 12/09 Q1017 NOSIG=