ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKF 261750Z 31008KT CAVOK 28/23 Q1014=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 261800Z AUTO 16006KT 130V190 CAVOK 19/11 Q1015 NOSIG=