ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKF 231420Z 17011KT 9999 FEW016 SCT025 17/14 Q1018=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 231430Z 21009KT 9999 4000N -SHRA SCT019 FEW033CBSCT040TCU BKN260 06/04 Q0993 TEMPO 21015G25KT SHRA BKN020CB=