ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKF 071750Z 02004KT 9999 FEW020 SCT070 05/M03 Q1027=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 080130Z AUTO 36004KT CAVOK M02/M04 Q1036 NOSIG=