ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGEL 272250Z 32006KT 9999 FEW025 21/12 Q1009 RMK FEW180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 272300Z AUTO 03009KT CAVOK 18/09 Q1018 NOSIG=