ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGEL 030950Z 17010KT 9999 FEW018TCU SCT025 19/13 Q1010 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGEL 030500Z 0306/0406 20014KT 9999 SCT025 SCT070 PROB30 TEMPO 0307/0313 5000 RA FEW018TCU BKN025 BKN070 PROB40 TEMPO 0320/0406 5000 RA FEW018TCU BKN025 BKN070 PROB30 TEMPO 0321/0406 4000 TSRA FEW012 FEW018CB BKN020 BKN070 TEMPO 0308/0321 20017G29KT=