ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGIK 042130Z AUTO 15013KT //// -RA ////// 14/11 Q1008 RE// RMK 0.1MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 042200Z 24013KT CAVOK 08/05 Q1021 WS ALL RWY NOSIG=