ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGIO 052250Z AUTO VRB01KT //// // ////// 14/14 Q1018 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 052300Z AUTO 02011KT CAVOK 17/11 Q1018 NOSIG=