ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKY 270700Z 35017G27KT CAVOK 23/17 Q1010 RMK HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270800Z 29007KT 250V330 CAVOK 17/12 Q1018 NOSIG=