ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKP 040030Z AUTO 28011KT //// // ////// 20/19 Q1014 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040030Z AUTO 03009KT CAVOK 17/07 Q1017 NOSIG=