ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 230450Z 19013G23KT 9999 FEW025 SCT080 24/05 Q1012 RMK BKN200=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 230500Z 35007KT CAVOK 03/01 Q1021 NOSIG=