ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 270820Z 17008KT 9999 SCT025 SCT080 13/04 Q1008=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270800Z 02012KT 9999 BKN028 OVC034 05/01 Q1023 NOSIG=