ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 270700Z 11038G48KT 9999 BKN030 16/09 Q1009=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270730Z 02013KT 9999 SCT024 OVC036 05/01 Q1023 NOSIG=