ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 251100Z 30005KT 250V350 CAVOK 18/// Q1018 RMK SCT080 BKN180 R13 26006G10KT 220V300=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 251500Z 14010KT 4500 -RA BR BKN012 08/06 Q0993 NOSIG=