ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 171530Z AUTO /////KT //// // ////// 11/01 Q1021 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 171530Z 32004KT 9999 BKN017 07/05 Q1038 TEMPO BKN012=