ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 190900Z 21023KT CAVOK 20/// Q1013=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 190900Z 28013KT 9999 BKN019 BKN040 10/06 Q1019 NOSIG=