ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 040030Z AUTO 27011KT //// -RA ////// 19/16 Q1012 RE// RMK 0.0MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040100Z AUTO 03010KT CAVOK 17/07 Q1017 NOSIG=