ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 160300Z AUTO VRB03KT //// // ////// 15/11 Q1014 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 160300Z AUTO 10003KT 060V120 CAVOK 18/16 Q1007 NOSIG=