ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 270700Z 31004KT 9999 SCT025 18/13 Q1017 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270730Z 00000KT CAVOK 16/14 Q1019 NOSIG=