ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 290430Z AUTO 24010G21KT 160V330 //// // ////// 10/03 Q0997 RERA RMK 0.0MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 290430Z 32005KT 9999 SCT016 00/M01 Q1009 NOSIG=