ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 191500Z AUTO VRB01KT //// // ////// 27/13 Q1012 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 191500Z VRB03KT 9999 FEW025 BKN110 21/12 Q1012 TEMPO4000 SCT025TCU=