ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 080900Z 00000KT 9999 FEW025 M02/M14 Q1032=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EKCH 080920Z 19007KT CAVOK 02/M01 Q1040 NOSIG=