ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKV 062020Z 19004KT 9999 FEW030 SCT080 26/21 Q1011=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 070030Z AUTO 33006KT CAVOK 18/13 Q1025 NOSIG=