ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKV 010450Z 00000KT 9999 FEW018 M01/M03 Q1018=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 010500Z AUTO 27007KT 9999 BKN037 07/02 Q1028 NOSIG=