ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKV 151350Z 04007KT 9999 FEW010 SCT025 BKN080 13/10 Q1015=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LOWW 151350Z 32013KT 3300 -SN BR FEW005 BKN009 BKN018 M01/M03Q1021 R88/690295 TEMPO BKN018=