ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKR 230420Z 35013KT 9999 FEW025 SCT080 18/15 Q1003 NOSIG =

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 230400Z 35005KT CAVOK 03/00 Q1021 NOSIG=