ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKZ 052320Z AUTO VRB02KT //// -RA ////// 06/04 Q1008 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 052330Z 33010KT 9999 FEW016 SCT030 BKN040 05/03 Q1011NOSIG=