ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGLM 032150Z 00000KT 9999 SCT025 02/00 Q1019=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 032200Z 30005KT 9999 BKN025 09/06 Q1036 NOSIG=