ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGLM 032350Z 36003KT 9999 FEW025 19/14 Q1014=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040000Z AUTO 03009KT CAVOK 18/07 Q1017 NOSIG=