ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGLE 050800Z 35007KT CAVOK 23/15 Q1014 RMK R14 35013KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 050930Z 01009KT 340V050 CAVOK 21/10 Q1019 NOSIG=