ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGML 270700Z 05006KT 9999 FEW008 24/21 Q1010 RMK FEW018 SCT080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270930Z 14006KT CAVOK 20/15 Q1018 NOSIG=