ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGML 021500Z 01013KT CAVOK 27/18 Q1012=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 030230Z AUTO 00000KT 0500 0300 R02/0400N R25/0650UR07/0600N R24/0700D R06/0700U FG VV/// 08/08 Q1027 NOSIG=