ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMK 161920Z 00000KT CAVOK 22/15 Q1017 RMK SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 161930Z 17002KT CAVOK 21/12 Q1019 NOSIG=