ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGRP 032320Z 25010KT 9999 FEW018 20/17 Q1013 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 032330Z AUTO 03010KT CAVOK 18/08 Q1017 NOSIG=