ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSM 270750Z 01011KT 9999 FEW030 26/16 Q1012=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270800Z 29007KT 250V330 CAVOK 17/12 Q1018 NOSIG=