ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGST 270800Z 32009KT 9999 SCT018 14/12 Q1008=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270800Z 02012KT 9999 BKN028 OVC034 05/01 Q1023 NOSIG=