ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 081520Z 32009KT 9999 FEW020 22/13 Q1012 RMK SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 081530Z 13005KT 080V180 CAVOK 27/12 Q1011 NOSIG=