ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 051950Z VRB01KT 9999 FEW020 10/08 Q1012 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EBBR 051950Z 06002KT 9999 FEW009 BKN032 04/02 Q1008 NOSIG=